Ծնողների համար

Շատ հաճախ երեխայի հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը կախված է ծնողի հոգեվիճակից։ Բացի այդ, շատ հաճախ հենց երեխաների մոտ առաջացած խնդիրները ծնողներին բավականին ծանր հոգեվիճակի մեջ են գցում։ Հաշվի առնելով այս երկու հանգամանքները և կարևորելով երեխայի ու ծնողի միջև առողջ կապի ամպրապնդումը՝ մեր կենտրոնում ծնողներին տրամադրվում է հոգեբանական աջակցություն և տարատեսակ թերապիաներ։ 

This post is also available in: English Russian

Portfolio Image